Sondershausen 2012. január

Újabb felkérést kaptam németországi bírálói munkavégzésre Klaus Ohlendorf úrtól. Sokat gondolkoztam válaszadás el?tt, hisz a nagy távolság és a téli id?járás eléggé aggasztott, de végül mégis igent mondtam, amiben dönt? szerepet játszott, hogy Klaussal immár 25 éve ismerjük egymást és ismeretségünk galambász barátsággá alakult az id?k során.

Utunk során az aggodalmam valósnak bizonyult, mivel az 1200 kilométer alatt, az id?járás minden arcát megmutatta.

Nejemmel indultunk hajnalban, hatalmas ködben, mely kés?bb a reggeli órákra feloszlott, és kisütött a nap. Ausztriában már zuhogó es? fogadott, ami egész a német határig kitartott, ahol is már az igazi tél várt bennünket, szakadó hóeséssel. Nem kis aggodalommal néztünk további utunk elé, de azért sikerült Regensburgba eljutnunk. Ott töltöttük az éjszakát, majd másnap ugyanilyen körülmények között folytattuk utunkat.
Sikerült id?ben megérkeznünk és gondolom nem is kell említenem, milyen szívesen fogadtak bennünket. Azért döntöttem úgy, hogy leírom utam, mivel már 38 éve tenyésztek Kingeket.
Ez id? alatt rengeteg dolog történt, igen sok élményt éltem át, jártam kiállításon gabonatárolóban, malomban, kultúrházban, magánház udvarában, néztünk galambokat -5°C-ban éjjel gyertyafénynél, de templomban még soha.
Nos, a sondershauseni kiállítást egy 600 éves templomban rendezték!
Nehezen is találtunk oda, igaz a város közepén egy parkban található, de az ajtó el?tt állva se akartam elhinni, hogy itt lesz a kiállítás. 

sondershauseni
A kiállítás helyszíne

Fantasztikus élmény volt az ódon falak között felállított ketrecek látványa. A megépített tribünt, paravánok választottak el a ketrecekt?l, itt történt a galambok értékelése amerikai szisztémával. Természetesen maximálisan gondoskodtak a néz?k kényelmér?l, h?sugárzókkal f?töttek, a büfében pedig forró teával, és forralt borral kínálták a vendégeket. Igazán remek hangulat volt. A galambok értékelését nagy figyelemmel követték és kérték minél többet beszéljek róluk. Nyolcas-tízes csoportokban kellett a galambokat bírálni, valamennyi színosztályban voltak nagyon szép típusú, jó test? példányok.

Sajnos a kedvenc színemb?l (fekete) kerültek ki a gyengébbek, viszont a másodikak voltak a kiállított egyedszám tekintetében.
Az egész napos értékelés igen jó hangulatban történt, a gy?ztes galambok tenyészt?i mell?ztek minden érzelemnyilvánítást, szerényen vették tudomásul a szép eredményt.
Tíz színosztályban szerepeltek a galambok, minden színosztályban öreg-fiatal, hím-tojó, külön került értékelésre, majd a négy csoport gy?ztese közül került ki a champion.
A tíz champion után hímbe és tojóba kellett gy?ztest választani.
Hímbe: Hilmor Messing kovácsolt galambja, míg tojóban Klaus Ohlendorf vörös fakója lett a végs? gy?ztes. 

team tube

tenyészt?k egy csoportja a bírálat el?tt

Grand Champion 0-1

Nem volt könny? dönteni, ugyanis a champion galambok igen szépek voltak, hímeknél a kék és deres, míg a tojóknál egy vörös kovácsolt és egy duen szín? galamb volt kiemelked?.Az eredmények délután öt órára születtek meg és a hét órakor kezd?d? díjátadó vacsorára már kész volt a katalógus, benne az eredményekkel.

Nagyon jó hangulatú vacsorával zártuk a napot, ahol megköszönték munkámat, és hogy ilyen nagy távolság ellenére elvállaltam a bírálatot. Másnap hajnalban indultunk haza, az id? ez esetben sem volt kegyesebb hozzánk, de szerencsésen hazaértünk.

Így utólag értékelve azt kell mondanom, örülök, hogy ott lehettem, köszönöm a baráti fogadtatást, és a szép élményt.

Szerző: Eibel István