King galamb tenyésztése

Az el?z? (king avagy a király galamb) írásomban a fajta ismertetésén kívül, az volt a célom , hogy kedvet csináljak ennek a szép galambnak a tenyésztéséhez. Most megpróbálok segítséget adni azoknak, akik kedvet kaptak tartásához.

Els? igen fontos szempont a tartási körülmények megteremtése. Két lehet?ségünk van, hogy az ideálishoz közelít? környezetet alakítsunk ki. Az els?: szakkönyvek átolvasás, mely útmutatást ad de külön e fajtára nem tér ki, csak általánosságokat ír, így elég nehéz saját körülményeinkhez igazítani. A második: King tenyészt?k látogatása (ez utóbbi szerintem célravezet?bb) és az ott látottak átültetése, megvalósítása nekünk és galambjainknak legmegfelel?bb módon. Nagyon sok tenyészt?nél jártam itthon és külföldön mire a saját galambházam elnyerte végs? formáját, vagyis úgy alakítottam ki, amit én a legjobbnak tartok. Jelenleg is többféle tartásmód létezik: van aki páronként fülkésíti, van aki kisebb csoportokba de a többség egy vagy két helyiségbe és szabadon tartja galambjait. Én is az utóbbiak közé tartozom, és vallom azt, hogy a galamb társas lény, ha egy falkába nevel?dik szelídebb, béket?r?bb. Egy biztos a választott helyiség, nem lehet hideg, nyirkos, sötét, sz?k. A galamb nagyon szereti a napot, ezért ha lehet az ablakok déli fekvés?ek legyenek. Galambházunk ne legyen zsúfolt, egy négyzetméter helye számoljunk egy pár galambra. Nagyon fontos a fert?tlenítési lehet?ség, mivel igen sok betegség ellen kell védekeznünk és abban mindenki egyetért, hogy legjobb védekezés a megel?zés. Nagyon fontos: a king nem röpgalamb. Tenyészt?ik évek során arra törekedtek, minél kerekebb formát érjenek el. Ez csak úgy valósulhatott meg, hogy az evez? és kormánytollak lényegesen lerövidültek. Ha galambjainkat repülésre kényszerítjük ez a folyamat visszájára fordul és elvesztik kerekségüket. Épp ezért a kelt?helyeket ne rakjuk magasra és ne építsük több sorosra. Nálam a két soros vált be, ahol az alsó szint a földt?l tíz a fels? nyolcvan centiméterre van és alapterülete egy-egy kelt?résnek 80*80 cm, amit az ól hátsó falán építettem ki.

kt1

Egy párnak egy fér?helyet biztosítok. Az eleje teljesen nyitott így a galambok nem tévesztik el a helyüket, hisz látják a párjukat vagy a fiókákat. Ha mégis, úgy a fészek gazdája le tudja zavarni. A zártnál erre nincs lehet?ség, ezért többször törtek tojást vagy vertek, tapostak agyon kicsiket. Mióta nyitott a kelt?szekrény ez nem fordult el?. Minden pár galambnak két kelt?ládát (fészektányért) kell biztosítani. Legjobban bevált a 25*20 cm-es faláda 8 cm magasággal. Ezt hosszú szálú f?szénával vagy lucerna szénával kibéleljük úgy, hogy a közepe mélyebben legyen. Így elkerülhetjük a tojástörést, ami igen gyakori a nagytest? galamboknál. Mivel a tojásrakási ciklusuk 35-40 nap között van, így szükségünk van egy 20*20*10 cm fa rönkre, amit a második kelt?láda alá helyezünk a kelt?szekrény ellenkez? sarkába, mikor a kicsik 10-12 naposak. Ide rakják galambjaink az újabb tojásokat és mivel a kicsik megszokják, valamint magasan is van, nem zavarják a szül?ket a kotlásban. Van, aki két kelt?szekrényt biztosít egy-egy párnak, de az el?bbi csak fele helyet igényel és a szül?k nyugodtan ülik a fészket, hisz szemmel tarthatják a fiatalokat. A fiókák növekedésekor kis edénybe vizet és eleséget rakhatunk eléjük, így hamarabb tanulnak meg enni. Mire a második fészekalj kikel, az els?k önellátóak lesznek, külön kell helyezni ?ket egy fiatal nevel?be.

kt2

Ez azért is el?nyös, mert nem verik el a nagyok az etet?t?l ?ket, valamint ?k sem zavarják a tenyész párokat a keltésben. Ez a szállás olcsóbban el?állítható, mivel itt csak a nyári id?szakban vannak galambok, így akár aprólyukú drót is megfelel az elkészítéséhez, csak fontos, hogy huzatmentes legyen és féreg ne tudjon bejutni. A fiataloknak ül?kéket kell biztosítani a talajtól 30-40 centiméterre. Ha mindezek a körülmények biztosítva vannak, jöhet az igazi nagy feladat a galambok vásárlása. El kell döntenünk a fajtán belül melyik szín áll legközelebb hozzánk, melyikkel szeretnénk foglalkozni. Ez azért fontos mivel egy színb?l minimum öt-hat párat kell tartani, ha komoly eredményt szeretnénk elérni. Viszont a választék igen b?séges ugyanis a legújabb német fajtaleírás harminckét elfogadott színr?l ad képes ismertet?t. Ha eldöntöttük a színt, meg kell keresni a legjobb tenyészt?ket és többet meglátogatni. Vásárolni több állomány megtekintése után, az általunk legjobbnak ítélt tenyészetb?l lehet?leg egy esetleg két helyr?l szabad. Soha nem szabad megvenni egy közepes állományból kiugrott jó galambot, hisz az utódai a közepes ?sökre fognak hasonlítani, míg egy igen jó állományból kikerült közepes galamb utódai a jó szül?kre, nagyszül?kre. Természetesen törekedni kell a lehet? legjobb egyedek beszerzésére, mivel t?lük várhatók a jobb utódok. Több helyr?l azért nem tanácsos vásárolni, mert a fiatalok közt nagy lesz a min?ségi különbség! (szórás) A vásárlás id?pontját meghatározni igen nehéz, én a nyár végét, ?sz elejét ajánlom, mivel nagyobb a választási lehet?ség, hisz a legtöbb tenyészt? augusztusig-szeptemberig nem ad el galambot. Nagyon körültekint?en kell eljárni, hiszen itt d?l el a kés?bbi eredményességünk. Ha sikerül elképzelésünknek megfelel? tenyészpárokat beszerezni, amit én három, maximum négy párba tanácsolnék (hisz a jó tenyészanyag elég drága) december végéig nincs más dolgunk mind gyönyörködni bennük és megfigyelni szokásaikat, természetüket. Ahogy az embereknél, úgy a galamboknál is mind külön egyéniség, jó és rossz tulajdonságokkal. A kés?bbiek során komoly figyelmet kell fordítani az agresszív, vereked?s egyedek selejtezésére vagy különzárására, mert sok kárt tudnak okozni. Gátolják a többieket a párosodásban, megverik a kijöv? fiatalokat. Viszont az is igaz, ezek a galambok általában jól fiasítanak és nagyon jó nevel?k. December közepén el kell választani a nemeket egymástól, külön helyiségbe, hogy ne érintkezzenek egymással, január közepén pedig kezd?dik a tenyésztés az egész éves munkánkat, eredményeinket meghatározó legfontosabb feladattal, a párosítással. Ennek hibakeresésen kell alapulnia, nekünk kell a legnagyobb kritikusnak lenni galambjainkkal. Meg kell keresnünk minden egyed hibáját és azt javítanunk kell olyan párral amely ezt a hibát javíthatja vagy megszüntetheti. Természetesen ezt ne úgy értésük, hogy egy nagyon alacsony galambhoz nagyon magasat kell tenni, hanem az alacsonyhoz és a magashoz is ideális lábállásút.

          Ideáliskt4kt5

                       Ideális                                Alacsony                                       Magas

Így várhatjuk, hogy a hibák javulni fognak. Ezt minden testrésznél el kell végeznünk, hogy a legjobbak kerüljenek egymáshoz. Az id?pont január közepe-vége legyen úgy, hogy mindjárt a költ? szekrényekbe párosítunk, így mire galambjaink párba állnak már a helyüket is megszokják.

Figyeljünk arra, hogy a nehezebb test? gyengén repül? példányok alsó szekrénybe kerüljenek, megkönnyítjük ezzel számukra a fészek megközelítését és hordását. Az el?z?ekben leírt tojóládákat a fészekanyaggal helyezzük el a költ?szekrényben, hisz ez ösztönz?leg hat galambjainkra. Mire valamennyit összeszoktatjuk és a helyet is elfogadják, enyhül az id? és így a korai párosítással, nyerhetünk egy fészekalja fiatalt. A felnöv?, önállóvá váló fiókákat a nyári szálláson helyezzük el és ott egy nagyobb fehérjetartalmú takarmánnyal neveljük. Ha minden kedvez?en összeáll egy tenyész-pár 10-12 tojást rak. Persze ez nem azt jelenti, hogy ennyi fiatalt fel is nevel, hisz a tojások között lesz terméketlen, lesz amit összetörnek és még a kicsik közül is pusztulhat el. Ha hat-hét fiatalt nevelnek az már igen jó eredmény, természetesen nekünk arra kell törekedni, hogy ez a szám növekedjen. Van azonban, hogy minden igyekezetünk ellenére sem sikerül fiatalt fognunk egy pártól. Ilyen esetben szét kell választani ?ket! Azonban semmiképp ne váljunk meg azonnal t?lük, hisz másik párral lehet, hogy szerencsénk lesz és arról is meggy?z?dhetünk a hím, vagy a tojó volt e az oka a terméketlenségnek, ennek tudatában már szelektálhatunk. A több fiatal nevelése érdekében sok tenyészt? „dajka"galambok beállításával próbálkozik. Ennek fajtája teljesen mindegy, hisz csak nevel? szül?k lesznek, viszont fontos hogy ne legyenek túl kicsik, hisz nekik kell a kicsiket felnevelni, de ne is legyenek túl nagyok, nehogy ?k is törjék a tojást, hiszen akkor semmi el?nye nem lenne beállításunknak, szelídnek jól nevel?nek kell lenniük. Ahhoz hogy hasznukat vegyük már egy kicsit több tudás és id? szükséges. Egy pár king mellé, több pár dajka szükséges, hisz egybe kell esni a tojásrakás id?pontjának, maximum két nap eltérés lehet. Ha az id?pont megegyezik, úgy a dajka tojását eldobjuk, alájuk rakjuk a kingekét, amit nem csak kiülniük kell, de a fiókákat fel is kell nevelni. Galambjaink a tojás eltávolítása után 10-12 napra újra elkotlanak, így id?t nyerünk, hisz két hét alatt négy tojást raknak. Ezt egy évben kétszer ajánlatos megtenni, többször semmiképpen nem, hisz tönkretesszük a tojót, mivel a szervezete nem tud több meszet termelni. Persze több alaklommal is használhatjuk a dajkákat tojások keltésére, a kicsiket pedig két naposan visszarakjuk az addig gipsz tojáson kotló szül?k alá. A tenyész- idény augusztus végéig tart, ekkor le kell zárni a fülkéket és elvenni a tojóládát, ez azért szükséges, hogy galambjaink vedlését el?segítsük, ne terheljük ?ket még kés?i fiókaneveléssel is. Vége a tenyészidénynek!

Természetesen az évnek nincs, hisz új feladatok várnak ránk a fiatalok kiválogatása és felkészítése a kiállításokra. Ez ideig is kézbe kell venni a kicsiket, hogy minél jobban hozzánk szokjanak de a vedlés el?rehaladtával ezt egyre gyakrabban szükséges megtenni, hisz már hibáik, el?nyeik is jobban megmutatkoznak. Lassan eljön az id?, mikor választanunk kell, melyik példányok maradnak és melyikekt?l kell megválnunk. Itt határozott döntést kell hozni, hisz a jöv? sikerei érdekében sokszor nem egy kedvencünkt?l búcsúzunk fájó szívvel. A megmaradók egy részét felkészítjük a kiállításokra a másik része a tenyész galambok közé kerül.

Azért kell ?ket így szétválasztani, mivel nem minden jó tenyészgalamb felel meg a kiállítási követelményeknek, viszont fordítva is igaz, egy sikeres kiállítási példány még nem biztos, hogy jó tenyészanyag. A válogatás után a tenyésztésre meghagyottakkal nincs külön gond, ?ket az id?sebb galambokkal együtt tartjuk, abban a reményben, hogy jöv?re jó utódokkal ajándékozzanak meg bennünket. Velük ellentétben a kiállításra szántakkal most kezd?dik az igazi munka.

Kell készítenünk, vagy vásárolnunk olyan ketreceket, melyek a bemutatókon láthatók, itatóval-etet?vel. Legalább négy darabot és azt a galambházba felszerelni. Minél több van egy sorban annál könnyebb a dolgunk , hisz egy szemszögb?l egyszerre több példányt is figyelhetünk és ?k is látják egymást, amit?l nyugodtabbak lesznek. Ha id?nk engedi, be kell raknunk a fiatalokat, hogy szokják a körülményeket, valamint tanuljanak a ketrecbe enni-inni. Többszöri ketrecbe rakás után, mozgassuk ?ket, hogy ideális formát mutassanak. Itt még egyszer szelektálunk, mert lesznek olyanok, melyek ketrecbe nem mutatják el?nyös tulajdonságaikat, túl durvák vagy esetleg túl szelídek, játékosak. Ha ezeket a folyamatokat gondosan elvégeztük, már csak közvetlen a kiállításra való felkészítés marad hátra. Ellen?rizzük galambjainkat még egyszer, mentesek e az él?sköd?kt?l, ez évközben is szükséges csak a rágott tollú él?sköd?vel fert?zött példányokat kizárják a min?sítésb?l.

A gondos felkészítés a siker egyik el?segít?je, épp ezért nem mindegy hogyan szállítjuk kedvenceinket a kiállításokra. Erre a célra ma már külön vásárolhatunk szállító ládákat, de házilag is elkészthet?. Lényeg, hogy ne legyenek közösen bezsúfolva, hisz törik tollazatukat, verekednek, összepiszkolják egymást. Miel?tt a szállító ládába helyezzük ?ket, lábukat langyos vízzel mossuk meg, töröljük szárazra, majd vékonyan kenjük be babaolajjal, így élénk céklavörös szín?ek és tiszták lesznek. A kiállításon ketrecbe rakás el?tt még utoljára nézzük át ?ket, a szállítás közben nem e piszkolták be magukat, nem sérült e tollazatuk, hisz a kiállítás olyan, mint egy szépségverseny a jól felkészített galamb lépésel?nybe van a még oly tökéletes, de ápolatlan példányokkal szembe. Az éves munkánk itt kerül elbírálásra! Ha galambjaink netán nem szerepeltek túl jól, a hangos reklamálás helyett, gondosan olvassuk el a ketrecre kifüggesztett bírálólapot, mivel ott feltüntetik hibáikat, kívánalmaikat, el?nyeiket és bizony a jöv?re nézve, ebb?l is lehet tanulni. Sikeres szereplés esetén, pedig örüljünk és készüljünk a következ? évre-évekre. Higgyék el, aki egyszer rabja lesz e csodálatos kedvtelésnek, utána nehezen szabadul t?le.

Kívánom, hogy sokuknak legyen sikerélménye és váljon szenvedélyévé a galambtenyésztés!!!

Szerző: Eibel István kingtenyészt?