Magyar bírálók a Horvát Kingklubon!

A magyar King klubnak horvát tagjai is vannak, akik rendszeresen részt vesznek kiállításainkon és az itt szerezett tapasztalatokat felhasználva, igyekeznek felzárkóztatni a hazájuk tenyésztését. Ennek érdekében ?k is külföldi bírálókat hívtak, mégpedig Magyarországról Kovács Lászlót és Eibel Istvánt, akik örömmel tettek eleget e meghívásnak. Az id?járás azonban majdnem keresztül húzta terveiket, hisz el?z? két nap rég nem látott mennyiség? hó hullott. Így az egyetlen közlekedési eszközt választva, vonattal utaztunk Barcsra, onnan pedig Nagy Imrével tovább Ver?cére (Virovitica) a kiállítás helyszínére.

Komoly várakozással tekintettünk a feladat elé, hisz el?re jelezték, háromszáz galambra számítanak. Ez két bírálónak elég nagy feladat, ráadásul az ? bírálati rendszerük kissé eltér a hazaitól. A kés?bbiek folyamán ez nem okozott gondot, s?t könnyebb volt a lapokat kitölteni, csak a két pont különbséget kellett megszokni. Náluk ugyanis 96 pontnál kezd?dik a kiváló. Sikeres érkezésünk után a kölcsönös üdvözlést követ?en ismertették elképzeléseiket. Úgy gondolták egyikünk a hímeket, másikunk a tojókat értékelje, majd ezt követ?en a kiválók közül válaszuk ki színenként a gy?zteseket (Shampion). Legvégül a gy?ztes galambok közül a Grand Shampion-t. Laci bírálta a tojókat én a hímeket. Az els? körbetekintés után meglep?dve konzultáltunk, ugyanis az általunk vártán jóval er?sebb volt a mez?ny. Úgy láttuk, hogy nem igen maradnak el a magyar színvonaltól. A színek eloszlás tekintetében is hozzánk hasonlóan a fehérek voltak túlnyomó többségben, a bemutatott galambok mintegy fele. A kékek következtek nagyságrendbe, majd a feketék, babosak, sárgák, vörösek és végül az egyéb szín?ek. Majdnem így következtek min?ség szerint is, ahogy nálunk úgy itt is a vörös, sárga színosztály volt a leggyengébb, nem is akadt köztük kiváló példány. Ezzel szemben az egyéb színosztályba itt is igen jó galambok voltak. Este hat órára végeztünk a bírálattal, amely az értékelést követ?en így festett.

1. Kiváló 33db
2. Igen jó 125db
3. 58db
4. Megfelel? 29db
5. Kizárva 0db


Ez az utóbbi szám igen magas, ezért magyarázatra szorul. Nem min?ségi probléma vagy fajtajellegtelenség okán kerültek kizárásra, hanem él?sköd?k miatt. ?szintén szólva ez nem kis fejtörés okozott nekünk, végül is kiderült náluk eddig nem fordítottak erre kell? figyelmet. A harminchárom kiválóból tizennégy színgy?ztes lett kiválasztva, amit külön ketrecsorba kiraktak és itt választottuk ki, nem kis érdekl?dés közepette a Grand Shampion-t. E büszke címet Skoromaslej Gábor szlovák tenyészt? fehér hím galambja nyerte el. A bírálat végezetével oldott hangulatba köszönték meg munkánkat egy kis ajándékkal kedveskedve. Sajnos a rossz id? miatt igyekeztem haza így az utólagos véleményeket telefonon kaptam meg. Két nappal a kiállítás után felhívtak és még egyszer megköszönték segítségünket a legnagyobb elégedettséggel beszélve munkánkról. Az élmény mellett ez elgondolkodtatott!

Mi úgy gondoltuk nem vendégségbe hívtak bennünket nem, a népszer?ségre kell törekedni, hanem a hibákra rámutatva egy korrekt bírálattal segíteni. Ennek eredménye lett, hogy a galambok majdnem fele jó vagy az alatti min?sítést kapott. Ez magyar kiállításon nem igen fordul el?, mégis sok esetben a reklamálóktól hangos a kiállítás. Evvel ellentétben ?k, igaz csak tolmács segítségével olvashatták a ketrecfüggvényt, tanulni akartak az ott leírtakból. Úgy látszik igaz a mondás: „Senki nem lehet próféta a saját hazájában!" Végezetül szeretném horvát barátainknak megköszönni a bizalmat, amivel megtiszteltek bennünket. Kívánom, hogy ilyen következetesen dolgozzanak tovább és érjenek el sok-sok sikert tenyésztésük során.

Szerző: Eibel István kingtenyészt?